Ventilatie is noodzakelijk
Vroeger bouwde men huizen waarin allerlei luchtlekkages voorkwamen, zoals bij de muur, vloer en dakaansluiting. Door al deze openingen kon er een vrij grote hoeveelheid lucht het huis in en uit en was de ventilatie dus uitstekend.

De wijze van bouwen is echter veranderd. Waar mogelijk worden vloeren, wanden en daken nu voorzien van een isolatielaag. Door het aanbrengen van deze isolatie en de verbetering van de kierdichting, neemt de luchtdichtheid van de woning toe.

Vochtgehalte in de woning
Een gezin van vier personen produceert per etmaal 14 tot 20 liter vocht door te ademen, slapen, koken, wassen, vaatwassen, baden, planten water geven etc... Bovendien bevatten vele producten zoals textiel, tapijt, parket, kranten en sigaretten schadelijke stoffen die de gezondheid kunnen aantasten. Al het vocht in de vorm van waterdamp en geurstoffen moet dan ook uit de woningen worden verwijderd, wat ventilatie absoluut noodzakelijk maakt.

Optimaal binnenklimaat door goede ventilatie
Dit alles heeft als gevolg dat goede ventilatie absoluut noodzakelijk is om vocht-, schimmel-, en gezondheidsproblemen te voorkomen. Onderzoek door het Astma Fonds heeft bovendien aangetoond dat vooral vochtbestrijding in woningen fors bijdraagt aan het verminderen van allergische reacties bij mensen met luchtwegaandoeningen.


Bedrijfsmatige dakventilator

Centrale ventilatieunit

Dakventilator

Toiletventilator