Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen

In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (of PV-systemen) zetten zonnecellen het opgevangen licht rechtstreeks om in elektriciteit.
Zonnepanelen of PV panelen van het Engelse 'Photo-Voltaic‘ (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning)